Az INNOSPIN Kft. 2010-ben a klasztermenedzsment szervezet, klasztervállalkozások és egy egyetemi kutató közreműködésével alakult meg. A spin-off vállalkozás azzal a céllal jött létre, hogy innovációs klasztertermék-fejlesztési projekteket generáljon a  kutatói háttér szakmai eredményeinek intenzív hasznosításával. További  fejlesztési elképzelés a vállalkozás kereskedelmi tevékenységgel való bővítése, a klasztertermékek hazai és nemzetközi piacokon való értékesítése.

A matematikai hasonlóságelemzés know-how elsőként a klasztermenedzsment CEBBIS projektjében került alkalmazásra az innovációs szolgáltatásfejlesztés területén.