Meghívó

Kereskedőház Partner Klub

Versengés helyett kooperáció? A klaszterek által nyújtott nemzetközi kapcsolatépítési lehetőségek kkv-k számára

Hogyan kerüljön ki a külpiacra, ha árualapja bár megfelelő minőségű, nem elég mennyiségű a külföldi partner számára? Mekkora jelentősége van a cégek közötti természetes együttműködés lehetőségének?

Az évnyitó Kereskedőház Partner Klub alkalmával első kézből hallhat új információkat előadóinktól pozitív példákon és esettanulmányokon keresztül.

A rendezvény keretében elsőként Juhász Miklós ad tájékoztatást a GINOP 1.3.2 – Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatásáról, amelyre 2016.02.01-től lehet benyújtani pályázatot, illetve az újonnan kiírt kis- és középvállalkozások számára elérhető nemzetközi együttműködési és pályázati lehetőségekről, a hazai klaszterpolitika irányelveiről, valamint a fejlődési tendenciákról.

Arról, hogy miért érdemes klasztertagnak lenni, milyen előnyei vannak a külpiacon, Pintér Zsuzsanna az INNOSKART Klaszter ügyvezetője szolgál információkkal.

 

Előadók:

Juhász Miklós, klaszter koordinátor, Nemzetgazdasági Minisztérium

Pintér Zsuzsanna, ügyvezető, INNOSKART Vállalkozásfejlesztési Kft.

Időpont:

2016. február 4. (csütörtök) 16:00-18:00

Helyszín:

MNKH székház, 6. emeleti rendezvényterem

(1095 Budapest, Ipar utca 5.)

A rendezvényre tisztelettel meghívjuk!

 

Jelentkezését az alábbi linken tudja elküldeni.

Jelentkezési határidő: 2016. február 1. (hétfő)

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Partner Klub címmel konzultációs fórumot működtet együttműködő partnerei számára.

A klubrendezvények keretében elismert szakértők osztják meg tudásukat és tapasztalataikat egy-egy export szempontjából fontos témában. Az előadások mellett a vállalkozóknak lehetőségük nyílik az adott témakörben a meghívott szakértővel személyes konzultációra, valamint kapcsolatépítésre.

A fórumok havonta egy alkalommal délutánonként 16:00-18:00 óra között kerülnek megrendezésre, melyeket elsősorban cégvezetőknek, illetve felsővezetőknek ajánljuk.

A programra korlátozott számú jelentkezést tudunk elfogadni (maximum 25 fő) beérkezési sorrendben.

Az ingyenes rendezvénysorozaton kizárólag az MNKH együttműködő partnerei vehetnek részt.

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

Immár fél éve jól működik két klasztertagunk, a Delfin Rendszerház és az Óbudai Egyetem (Keleti Károly Gazdasági Kar) együttműködése. Kérésünkre Dr. Varga János egyetemi adjunktus küldött rövid beszámolót arról, hogyan is indult a kapcsolat és miben áll az együttműködés. Íme:

A finn osztályterem olyan, mint belépni egy repülőgépbe. Köszöntjük a fedélzeten, kérjük kapcsolják ki az összes digitális eszközt! Az elhíresült mondást – amely Krista Kiurutól, a finn Oktatás és Tudomány miniszterétől származik -, Morten Søby idézte fel a közelmúltban, akinek nemrégiben jelent meg új publikációja a finn oktatás rendszer IKT alapú átalakításáról.

A finn oktatási rendszer – habár a világranglista élén áll – történetének egyik legjelentősebb reformja elé néz. 2014-ben megkezdődött a nemzeti alaptanterv átalakítása, amely 2016-tól határozza majd meg a finn oktatást. Az átalakítás mozgatórugója az a felismerés, hogy ugyan a finn diákok kiemelkedően teljesítenek a matematikai, írás-olvasás és problémamegoldás készségeit illetően, de ez nem lesz elég a 21. században való helytálláshoz.

A világ, amelyre az iskolának fel kell készítenie a diákokat már 2000 óta is rengeteget változott­; a társadalmi-közösségi lét és a munkaerő-piacon való helytállás ma már nem néhány különálló informatikai alkalmazás ismeretét igényli, hanem egy integrált, digitális jelenlétet, amely átszövi a társas és munkahelyi interakciókat és szerves részét alkotja szinten minden döntési folyamatnak. Ennek megfelelően került megfogalmazásra a 7 kompetencia terület, amelyre az oktatás a fő hangsúlyt helyezi:

 • C1. Gondolkodás és tanulni tanulás (Thinking and learning to learn);
 • C2. Kulturális műveltség, együttműködés, önkifejezés (Cultural literacy, interaction, and expression);
 • C3. Öngondoskodás, mindennapi élethez szükséges készségek, biztonság (Taking care of oneself, everyday life skills, safety);
 • C4. Többnyelvűség (Multi-literacy);
 • C5. Digitális készségek (Digital competence);
 • C6. Munkavégzéshez szükséges készségek és vállalkozó szellem (Working life skills and entrepreneurship);
 • C7. Aktív részvétel és felelősség a fenntartható jövőért (Participation, influence, and responsibility for a sustainable future).

Supperi_UM_Koulu_3_by_Team_Finland

A tantervi reform sarokköve, hogy a digitális és kollaboratív készégek fejlesztése nem opcionális; ezeknek át kell fogniuk a teljes tanítási-tanulási folyamatot. A digitális kompetenciát MINDEN tantárgy oktatásán keresztül, minden évfolyamban és minden intézménytípusban egységesen fejleszteni kell. Mivel a jövőbeli munkakörök betöltéséhez elengedhetetlen a digitális készségek fejlesztése, ezért az IKT ezek tanításának célja, eszköze és felülete is egyszerre. A digitális készségek fejlesztésének négy fő területe:

 • A diákok megtanulják és megértik a digitális eszközök használatának és működésének főbb alapelveit és lehetőséget kapnak gyakorlati készségek fejlesztésére saját termékeik létrehozása közben.
 • A diákok útmutatást kapnak a digitális eszközök felelős, gazdaságos és biztonságos használatához.
 • A diákok elsajátítják a digitális eszközök használatát az információszerzéshez és –feldolgozáshoz, felfedezéshez, valamint kreatív tevékenységekhez.
 • A diákok tapasztalatot és gyakorlatot szereznek a digitális eszközök használatában a kommunikáció és a szociális kapcsolatok kialakítása, kiterjesztése során.

Az új tanterv kiemeli, hogy a főbb területek fejlesztése során az is cél, hogy a diákok örömmel és aktívan kapcsolódjanak be a világ felfedezésébe és a tanulás ne rombolja, hanem növelje motivációjukat.

Ugyan az új kerettanterv szintén kiemelt jelentőséget és figyelmet fordít a gépírásra, de természetesen a kézírást sem hanyagolja el, azonban a folyóírás helyett inkább a nyomtatott betűket helyezi előtérbe. Az új kurrikulum a sokoldalú és modern írásmódok fejlesztését ösztönzi, amelyeket a diákok az életük során használnak.

Az természetesen magától értetődő, hogy a fent kifejtett, ambiciózus oktatási környezet kialakítását, az IT alapú oktatás megteremtését, a digitális eszközök használatát az iskola biztosítja. „Köszöntjük a jövő munkahelyeire induló utasainkat! Kérjük, kapcsolják be digitális eszközeiket!”

A cikk alapja Morten Søby: Finnish education system

Nordic Journal of Digital Literacy, volume 10, no 2-2015 p. 64–68 ISSN online: 1891-943X

http://www.idunn.no/dk/2015/02/finnish_education_system

Morten Søby Head of Unit, Norwegian Centre for ICT in Education. Oslo, Norway.

Forrás: ivsz.hu

                        

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SEE_INNOVA partnerek 2014. november 10-12-e között tartották projektzáró konferenciájukat Budapesten. Az esemény első napján a projekt Irányító Bizottsági ülésére került sor, majd az eredmények kerültek bemutatásra és megvitatásra a "Híd Európa régiói között" című AAL és Klaszter Konferencián november 11-12-én.

A negyedik (és egyben utolsó) SEE_INNOVA Projekt Irányító Bizottság szakmai megbeszélésre a budapesti Six Inn Hotelben került sor november 10-én.

Elsőként a házigazda magyar partner, az Innoskart IKT Klaszter köszöntötte a résztvevőket, majd elindult a szakmai csoport munka, melynek célja az volt, hogy a partnerek értékeljék a SEE INNOVA nemzetközi projekt eredményeit és megosszák a tapasztalatokat és tanulságokat, melyeket a közös munka során a következő projekt tevékenységek kapcsán szereztek:

SEE_INNOVA fő projekt tevékenységek ütemezése, projekt menedzsment - pénzügyi és adminisztratív szempontok, monitoring és jelentések. Továbbá a projekt zárás kapcsán a közelgő feladatokat is részleteztük. Az ülést a vezető partner (SVIM-Sviluppo Marche SpA) képviselői vezették.

Az első két szekció a SEE_Innova projekt eddigi pénzügyi teljesítését és még a partnerség előtt álló, költségvetéshez kapcsolódó feladatokat részletezte. A 4. projekt előrehaladási jelentést követően részletes áttekintés történt a projekt pénzügyi teljesítéséről, valamint a projekt partnerségben történt változások Közös Technikai Titkárság által való jóváhagyását követően a költségvetés végleges verziója is ismertetésre került. A résztvevők üdvözölték az immár hivatalosan is csatlakozott új partnert, a Regionális Fejlesztési Ügynökséget, Grevena - Görögországból. A közös munka során a partnerek elemezték az elért eredményeket, összehasonlítva azokat a tervezett időbeni ütemezésekkel. Az ülés befejezéséül a záró jelentéssel kapcsolatos szakmai és adminisztratív tevékenységekről volt szó, amit konstruktív vita kísért a projekt partnerek aktív részvételével. Az Irányító Bizottság ülésén a még megvalósítandó SEE-Innova tevékenységek, feladatok és felelősök is elfogadásra kerültek.

A következő két nap az Ambient Assisted Living (AAL) és a Klaszterfejlesztés politikai-stratégiai konferenciának volt szentelve: „Híd Európa Régiói között" címmel, (november 11-12.). Az esemény szervezője az Innoskart IKT Klaszter volt, együttműködve a Magyar Nemzeti Innovációs Hivatallal és a Nemzetgazdasági Minisztérium – Klaszterfejlesztési Főosztályával.

SEE_Innova Projekt széleskörű ismertetése volt a konferencia legfontosabb célja a következők szerint:
- SEE_INNOVA "Közös Cselekvési Terv az innováció vezérelt kulcsszereplők számára" bemutatása és népszerűsítése
- A „Flash of Genius" kiállítás
- Előadás a "Small Innovációs Voucher" eredményeiről
- Ambient Assisted Living workshopok és networking
- 2. peer review kerekasztal

A konferenciát a Magyar Nemzeti Innovációs Hivatal részéről Pintér Mihály nyitotta meg "Az innováció és a Start-up, mint növekedési potenciál", majd a következő részben a SEE_Innova projekt aktív időskor terén elért főbb eredményei kerültek ismertetésre. Mr. Stephen Halligan, projekt menedzser a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program, Közös Technikai Titkárság képviseletében adott bemutatót a "Makro –Regionális Dimenzió” címmel a jövőbeli trendekről az EU határon átnyúló programjai kapcsán.

A SEE_Innova végfelhasználói megközelítését az Idősek Szükségletei projekt elem kapcsán mutatta be a román partner, Dr. Aurelia Curaj (Geron Foundation). A következő előadásban, "SEE_Innova Small Innovation Voucher - a modell és a tapasztalatok - mint a regionális növekedés stratégia eszköze" Mrs. Sara Pasquali (SVIM-Sviluppo Marche SpA) a projekt eredményességét hangsúlyozta, majd rövid előadások következtek a See_Innova projekt partnerek győztes innovatív projektjei bemutatásával, az alábbiak szerint:

Mr.Maurizio Fumanti (Townet, Marche régió Knoweldge Provider),

Mrs.Sonya Blazheva-Truykova (Sofia Önkormányzat),

Mrs.Paola Baruchelli (Create-Net),

Mr.Zsolt Viniczay (Innoskart) és

Mr.András Kapy (Geron Alapítvány).

 

Mrs.Nora Mack (Clusterland) bemutatta a "SEE_Innova közös cselekvési terv az innováció vezérelte kulcsszereplők részére", mely kiemelkedően jó kiindulási pontja a további transznacionális AAL együttműködéseknek.

A délutáni workshopok felvezetéseként, Divinyi Ágnes – a Nemzeti Innovációs Hivatal AAL szakértője tartotta meg szakmai előadását, amit a délutáni szekcióban három párhuzamos workshop ülés követett a következők szerint:

1. Aktív időskor, mint jelentős kihívás az EU-ban,

2. Interclustering és Kulcsfontosságú Alaptechnológiák és

3. Ambient Assisted Living Jó gyakorlatok,

továbbá a SEE_Innova 2. peer review kerekasztal megbeszélés "Aki ad, az kap – Jó gyakorlatok Kerekasztal" címmel. A workshopot Mrs. Nora Mack (Clusterland) vezetette Mr. Domenico Pettinato-val (innovációs szakértő, Marche Region) közösen. A megbeszélésen jelen voltak a SEE_Innova partnerek (Magyarország, Olaszország, Románia, Ausztria és Bulgária) és ismertették a kiválasztott AAL jó gyakorlataikat.

A plenáris ülésekkel és a workshopokkal párhuzamosan, a "Flash of Genius” kiállítás is folyamatosan megtekinthető volt, ahol a SEE_Innova projekt kapcsán megismert fiatal kutatók innovációs ötleteinek poszterei kerültek kiállításra.

A konferencia második napján a hangsúlyt a klaszterek kapták, amit a nap címe is kifejezett: "Klaszter – híd az európai régiók között". Az ülést Keller Péter, az NGM Klaszterfejlesztésért felelős szakembere nyitotta meg. A moderátorok, csakúgy, mint az előző napon, Szaplonczay Orsolya (INNOSKART IKT Klaszter), és Dr. Szépvölgyi Ákos (Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség) voltak. Simone Hagenauer (ECEI szakértő) a "Cluster Excellence - ezüst, mint egy új minőség a bronz- és arany fokozat között" előadásában ismertette a résztvevőknek ezt az új lehetőséget, egyúttal köszöntötte a házigazda INNOSKART IKT Klasztert, aki az elmúlt napokban, Közép-Kelet Európában elsőként vehette át ezt a megtisztelő címet.

Különböző előadásokat hallhattunk a "A klaszterek szerepe az innováció támogatásában" című plenáris ülésen. Elsőként az Unicomp Kft. ügyvezető igazgatója, Dóra Sebestyén beszélt INNOSKART tagvállalatként arról, hogy a klasztertagság miként javítja a kkv-k versenyképességét, míg Keller Péter, a magyarországi klaszterfejlesztési vezetője arról tartott előadást, hogy a regionális klaszterek milyen pozitív hatást gyakorolnak a gazdasági növekedésre és az innovációra. A plenáris ülés végén Zombori Zita (klaszter szakértő) a "Key Enabling Technologies - az intelligens régiók versenyképessége" című előadásában beszélt az innovatív KKV-k új lehetőségeiről. Ezt követően, az újonnan alakult Innovatív Klaszterek Országos Szövetsége nevében Körmendy Gál a nemzetközi klaszter-együttműködések jelentőségéről és a szövetség támogató szerepéről beszélt.

Ezt követően két párhuzamos workshop következett. Az 1. workshop a klaszter kiválósági teljesítmény-értékelésről szólt és Simone Hagenauer (ESCA ECEI szakértő Ausztria), valamint Christoph Reiss-Schmidt (Clusterland) vezették. A fő kérdés az volt, hogy a klaszterek minőség-orientált fejlesztése miként szolgálhatja a nyugati és délkeleti régiók együttműködésének bővülését. A 2. workshop moderátora. Csuzdi Szonja (NIH nemzeti kapcsolattartó pont koordinátor) és Ms. Paola Baruchelli (CreateNet) voltak és a fő téma az innováció és a hálózat építés volt, ami egyfajta lehetőség is a régiók közötti partnerség kialakítására. Megvitatták, miként hat a „networking” a kkv-k versenyképességére, milyen versenyelőny érhető el kreatív partnerségek mentén.

A második nap végén az interclustering kerekasztal beszélgetés került megrendezésre, melyet Zombori Zita (klaszter szakértő) és Szaplonczay Orsolya (INNOSKART IKT Klasztermenedzser) vezettek. A kerekasztal beszélgetés minden résztvevőnek lehetőséget adott arra, hogy megosszák egymás között legjobb gyakorlataikat és ötleteiket, melyek a KKV-k és a klaszterek közötti együttműködések fejlesztését szolgálják.

A plenáris ülésekkel és a workshopokkal párhuzamosana konferencia második napján a résztvevő klaszterek kiállították saját reklám anyagaikat és szórólapjaikat, ahogy azt a korábbiakban egyeztették a szervező INNOSKART IKT Klaszterrel.

SEE_INNOVA egy olyan projekt, amely az IDŐSÖDÉS-t egy átfogó stratégia részének tekinti, ahol az innovációs politika és a regionális versenyképesség kölcsönösen erősítik egymást és elsősorban lehetőséget jelentenek arra, hogy segítsék az idős emberek önálló életvitelét saját otthonukban azzal, hogy nagyobb autonómiát és mobilitást biztosítsanak számukra; segítsék őket mindennapi tevékenységeik elvégzésében és javítsák hozzáférésük az idősbarát információs és kommunikációs technológiai eszközökhöz és szolgáltatásokhoz (IKT). Projekt partnerek: Olaszország - Marche Region (Vezető Partner), Create-NET és SVIM-Sviluppo Marche SpA (a Technikai Titkárság); Ausztriából - Clusterland Felső-Ausztria; Bulgária - Szófia város Önkormányzat; Bosznia-Hercegovina - LINK; Görögország - Regionális Fejlesztési Ügynökség Grevena; Magyarország – INNOSKART IKT Klaszter; Románia - ADI BI és Geron Alapítvány; Szerbia - RPK Uzice. A SEE_INNOVA projekt 2013. januárjában indult és 2014. decemberében ér véget.

További információért, kérem, látogasson el a projekt web oldalára: www.seeinnova.eu

Kapcsolat: Stefano Recchi, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ida Prosperi, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

„Csíkszereda, a drónok fővárosa”- ilyen és hasonló bátor víziók élnek a székelyföldi IT-szakemberek fejében, akik 2014. november 28-29-én tartották Tusnádfürdőn II. Székelyföldi IT&C és Innovációs Konferenciájukat. Vállalkozók, fejlesztők, megyei és városi vezetők, a megyei kereskedelmi és iparkamara IT&C szekciója és oktatási képviselők karöltve állnak az IT és az innováció mellé, ami Székelyföld fejlesztésének alternatívája. Az alacsonyabb tudásigényű szektorok mellett akarnak új stratégiai szektort felnevelni, hogy a székelyek földje ne csak a hagyományos termékek és a medvék országa legyen.

A CEBBIS projekt, mely Közép-Európa iparág központú innovációját kívánja támogatni, a térség hét országának tizenegy szervezetével működik. A tagokat azon közös érdek vezeti, hogy mind a régiókban, mind nemzetközi szinten kereslet orientált megoldásokkal szolgálhassanak azon kis- és középvállalkozásoknak, melyek fogékonyak az innovatív fejlesztésekre, ez által megindítva a régiós szereplők közti technológia transzfert.