Az INNOSKART IKT Klaszter jelenleg 80 tag, elsősorban kkv-k illetve egyetemek hálózata. Azzal a céllal jött létre a közép-dunántúli régióban 2006-ban, hogy főleg az informatikai területen működő kis- és középvállalkozások innovatív, magas hozzáadott értéket képviselő és exportorientált tevékenységét ösztönözze. Cél volt ezen kívül az is, hogy az együttműködések erősítésével a vállalatok, kutatóhelyek, egyetemek és a hídképző szervezetek, önkormányzatok, valamint külpiaci megjelenést támogató szervezetek közötti partnerséget fejlessze.

Napjainkra a klaszter vezetésének stratégiai döntése értelmében a klaszterfejlesztés és a tagfelvétel meghatározó szempontja már nem elsősorban az IKT-orientált bővülés. Célunk az iparágak közötti együttműködések ösztönzése, azaz más kapcsolódó iparágak vállalkozásainak bevonása is.

Küldetésünk

Az akkreditál innovációs klaszter címmel rendelkező INNOSKART IKT Klaszter aktív szereplője a hazai- és nemzetközi klaszterek közti együttműködéseknek, mellyel tagjai számára magas hozzáadott értéket képviselő, innovációs együttműködéseket kíván létrehozni.

A klaszter stratégiai céljai 2017-2019 időszakra

Általános stratégiai célok:

 • Magas hozzáadott értéket képviselő innovációs termékfejlesztési tevékenység szektorközi együttműködések ösztönzésével hazai és a nemzetközi piacokra
 • Közös értékesítési csatornák kialakítása a klasztertermékek hazai és nemzetközi piaci értékesítésére
 • Tudásteremtés és megosztás - A piac által meghatározott szakterülethez kapcsolódva innovációs együttműködések (projektek) megvalósítása az állami-, vállalkozói és nonprofit szektor bevonásával.
 • Klasztermarketing eszközök hatékony alkalmazásával a belföldi- és nemzetközi klaszter értékesítések árbevételének növelése

Rövid távú célok:

 • Termékorientált innováció erősítése szektorközi együttműködések mentén
  • a tudományos kapcsolatok integrálásával
  • új tagok bevonásával új közös innovációs projektek mentén
  • jó megoldások feltárásával és adoptálásával (benchmarking)
  • hazai és nemzetközi klaszter együttműködések generálásával (interclustering)
 • Közös eszközbeszerzések
  • eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licencek
  • gyártási know-how beszerzések.
    
 • Proaktív klasztermarketing tevékenység hazai és nemzetközi szinten
  • Online marketing erősítése, weblapfejlesztés, blogolás, közösségi média
  • Közös prospektusok, reklámkampányok
  • Kiállításokon való közös részvétel
  • Nemzetközi kapcsolatépítés

Az Alapítóokirat letölthető innen.

Működésünk

Klaszter Irányító Bizottság

A klaszter ügyvezető szerve, stratégiai irányító testülete, a tagok által kijelölt Klaszter Irányító Bizottság (rövidítve KIB). A bizottság a tagok által megválasztott 3 fős testület, melyben a tisztségviselőinek mandátuma maximum 5 éves időtartamra terjed.

Klasztermenedzsment szervezet

INNOSKART Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft.

Az INNOSKART IKT klaszter operatív irányító, lebonyolító testülete. A Klasztermenedzsment  feladatait az INNOSKART Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft. a KIB-el együtt látja el. Feladatkörébe tartozik a klaszter működésével kapcsolatos operatív és adminisztratív feladatok elvégzése.
A Klasztermenedzsment a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak, és a Klaszter által képviselt stratégia figyelembe vételével végzi tevékenységét, gyakorolja mindazon jogokat, ellátja mindazon feladatokat, melyek a hatáskörébe tartoznak.

Klasztermenedzsment szervezet hatásköre:

 • Az INNOSKART klasztertagok operatív céljainak kijelölése, a klaszter regionális együttműködési politikájának kidolgozása
 • A közösségi együttműködéshez rendelkezésre álló források felhasználási céljainak összehangolása
 • Szükség szerint állásfoglalás a klaszter támogatásával készítendő tagi pályázatokhoz
 • Az új tagok belépésének visszaigazolása, együttműködő tagok adatbázisának kezelése, beleértve az INNOSKART archívumát.

Tevékenységeink

 • Szoftver gyártás, kapcsolódó kereskedelem, alkalmazásba vitel és üzemeltetés
 • Hardver gyártás, kapcsolódó kereskedelem, alkalmazásba vitel és üzemeltetés
 • Informatikai célokat (is) szolgáltató infrastruktúra előállítása, telepítése, alkalmazásba vitele és üzemeltetése
 • Informatikához bármilyen módon kapcsolódó egyéb gazdálkodási, kereskedelmi tevékenység